22.1.12

IDEA TRANSCENDENTALIZMU. OD KANTA DO WITTGENSTEINA

Red. Przemysław Parszutowicz i Maciej Soin.
Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2011.
ISBN 978-83-7683-014-8.

Spis treści

Od redakcji
Artur Banaszkiewicz: Kantowskie pojęcie poznania transcendentalnego
Marek Maciejczak: Jedność systemowa w Krytyce czystego rozumu Immanuela Kanta
Andrzej Lorenz: Problem „rzeczy samych w sobie” w filozofii transcendentalnej Kanta — próba rekonstrukcji na podstawie analizy językowej
Radosław Kuliniak: Immanuela Kanta Reflexionen zur Kritik der reinen Vernunft
Wojciech Włoch: Kantowskie pojęcie filozofii prawa
Tomasz Kubalica: „Przewrót kopernikański” Immanuela Kanta a teoria odbicia
Marcin Poręba: Dwa pojęcia aprioryczności
Dorota Leszczyna: Recepcje filozofii transcendentalnej Immanuela Kanta w XIX-wiecznej Hiszpanii
Andrzej J. Noras: Transcendentalizm Hermanna Cohena
Wojciech Hanuszkiewicz: Koncepcja estetyki transcendentalnej w ujęciu Hermanna Cohena
Andrzej Lisak: Alois Riehl — filozofia transcendentalna a realizm
Marek Szulakiewicz: Filozofia transcendentalna i metafizyka
Bolesław Andrzejewski: Problem języka i komunikacji w świetle filozofii transcendentalnej
Przemysław Parszutowicz: Idea krytyki poznania w filozofii Ernsta Cassirera
Leszek Kopciuch: Nicolaia Hartmanna krytyka Kantowskiego podmiotu transcendentalnego w etyce
Jakub Duraj: Heidegger: praktyczne umotywowanie problematyki transcendentalnej
Mateusz Bonecki: Transcendentalna refleksja nad poznaniem obiektywizującym i jej redefinicja w duchu nauk humanistycznych
Norbert Leśniewski: Ontologizacja transcendentalizmu. Historyczno-intencjonalny aspekt Heideggerowskiej interpretacji Krytyki czystego rozumu Kanta
Andrzej Przyłębski: Hermeneutyka wobec transcendentalizmu
Rafał Michalski, Agata Zwolińska: Między fenomenologią a transcendentalizmem — motywy kantowskie w filozofii Helmutha Plessnera
Krzysztof Śnieżyński: Karl Rahner i transcendentalna odnowa teologii
Włodzimierz Heflik: Logika jako zwierciadlany obraz świata. Próba transcendentalnej interpretacji Traktatu Wittgensteina
Maciej Soin: Wittgenstein i transcendentalizm

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz