20.1.05

Historical Dictionary of Kant and Kantianism

Helmut Holzhey
Vilem Mudroch


Niewielu filozofów wyróżniają się tak bardzo jak Immanuel Kant. Jego dzieła takie jak Krytyka czystego rozumu, Krytyka praktycznego rozumu i Krytyka władzy sądzenia znane są na całym świecie. A jego myśl rozwijała się w ramach nurtu kantowskiego, a później na gruncie neokantyzmu.

Opracowany przez Holzheya i Mudrocha słownik ma stanowić pomoc naukową nie tylko dla studentów, ale także dla nauczycieli i innych zainteresowanych. W licznych artykułach zostają w nim przedstawione życie Kanta i jego dorobek. Autorzy wyjaśniają jego koncepcje, a także wkład w rozwój tej myśli wniesiony przez kontynuatorów, a niekiedy również jego przeciwników.


Cena: $77.00

ISBN: 0-8108-5390-6
ISBN-13: 978-0-8108-5390-4
Data publikacji: Jun 2005
416 stron