6.4.10

ERNST CASSIRER. W SETNĄ ROCZNICĘ WYDANIA "SUBSTANZBEGRIFF UND FUNKTIONSBEGRIFF" (1910)

W środę 21 kwietnia 2010 roku w Instytucie Filozofii UŚ odbędzie się kolejne sympozjum w ramach cyklu: Wielcy Filozofowie i ich dzieła.

Spotkanie odbędzie się w sali sympozjalnej III Wydziału Nauk Społecznych UŚ (Katowice, ul. Bankowa 11, IV piętro) o godz. 10:00

Program sympozjum:
  • prof. dr hab. Bolesław Andrzejewski (UAM) - Ernst Cassirer - jeden czy dwa neokantyzmy?
  • dr Przemysław Parszutowicz (IFiS PAN) - Filozofia jako krytyka poznania. O substancji i funkcji, albo o metodzie filozofii Ernsta Cassirera
  • dr Tomasz Kubalica (UŚ) - Ernsta Cassirera krytyka teorii odbicia
  • mgr Anna A. Musioł (UŚ) - Ernsta Cassirera refleksja nad problemem matematyki. Ujęcie historyczno-systematyczne
 Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!