30.9.08

Zmarł Dieter Adelmann

Dieter Adelmann (1 luty 1936 – 30 wrzesień 2008) był jednym z najważniejszych badaczy filozofii Hermanna Cohena. Wpływ Adelmanna jest widoczny w wielu pracach młodszych naukowców.

Nachruf Dieter Adelmann

23.9.08

Philosophical Forum, Vol. 39, Issue 2 (Summer 2008)

Numer czasopisma Philosophical Forum w całości poświęcony neokantyzmowi.

Spis treści numeru można znaleźć pod adresem: http://www3.interscience.wiley.com/journal/120736308/issue

Artykuły w całości są dostępne w bazie EBSCOhost Web. Link do bazy: http://search.ebscohost.com/

18.6.08

The seventh congress of the International Society for the History of Philosophy of Science (HOPOS)

Podczas konferencji Międzynarodowego Towarzystwa Historii Filozofii Nauki na Uniwersytecie Kolumbii Brytyjskiej w Vancouver (18-21 czerwca 2008 r.) odbyły się dwa panele na temat neokantyzmu.

Program:

The Natural and the Neo-Kantian: Empirical Science and Neo-Kantianism
Chair: Alex Klein

In What Ways Was Helmholtz Kantian?
Gary Hatfield, University of Pennsylvania

Empirical Psychology, Physiology, and the A Priori
Lydia Patton, Virginia Tech

Empirical Psychology and Marburg School Neo-Kantianism on the Object of Psychology
Scott Edgar, Bryn Mawr College

Function and Symbol in Marburg Philosophy of Science
Alan Kim, Hamilton College

Cassirer on Logic, Mathematics, and Science
Chair: Scott Edgar

"Critical philosophy begins at the very point where logistic leaves off": Cassirer’s response to Frege and Russell
Jeremy Heis, University of California at Irvine

Cassirer and Dedekind: On the significance of structural mathematics
Erich Reck, University of California at Riverside

Szczegółowy program konferencji tutaj.

15.6.08

Cohen and the Graphic Arts

Międzynarodowa konferencja Towarzystwa Hermanna Cohena (Hermann Cohen-Gesellschaft) z Zurychu, we współpracy z Towarzystwem Cohena (Cohen-Gesellschaft) z Coswig i Towarzystwem Maxa Liebermanna (Max Liebermann-Gesellschaft) z Berlina.

Konferencja odbyła się 15-18 czerwca 2008 w Coswig (Anhalt).

Program:
Sonntag, 15. Juni
Anreise
17.30 Prof. Dr. Dr.h.c. HELMUT HOLZHEY (Zürich) und Dipl.-Chem. JÜRGEN KLAUß (Coswig)
Begrüßung
17.40 Dr. HARTWIG WIEDEBACH (Frankfurt/Zürich)
Einführung in die Tagungsthematik
18.00 MARIANNE WEINBERG (Zürich)
Lesung von Texten Hermann Cohens
19.00 Mitgliederversammlung
Montag, 16. Juni
9.00 Prof. Dr. STEFAN NACHTSHEIM (Aachen)
Der zeitgenössische theoretische Kontext von Cohens Ästhetik
10.15 Prof. Dr. MYRIAM BIENENSTOCK (Tours/Paris)
Über die Ironie der Kunst: Cohen und Solger
11.30 Dr. PETER A. SCHMID (Zürich)
Die Vollendung der Sittlichkeit in der Nacktheit. Zur Erzeugung des Menschen in der Kunst
12.30 Mittagessen
14.15 Dr. LYDIA PATTON (Blacksburg, USA)
Humor, the Beautiful, and the Ethical Ideal: Hermann Cohen and Kant on Portraiture
15.30 Dr. DIETER ADELMANN (Bonn)
Hermann Cohens Theorie der Landschaftsmalerei
17.00 Gastvortrag
Dipl. Ing. KATRIN SCHULZE (Potsdam)
Landschaftsgärten, ihre Entstehung und ‚Philosophie‘ am Beispiel des Dessau-
Wörlitzer Gartenreichs

18.00 Gemeinsames Abendessen für alle Teilnehmer und Besucher auf Einladung der Hermann Cohen-Gesellschaft (Zürich)
20.15 Konzert in der Kirche von Coswig
Organisation: Dr. DIANA MATUT (Halle/Wittenberg)

Dienstag, 17. Juni
9.00 Prof. Dr. TATJANA AKINDINOVA (St. Petersburg)
Die bildende Kunst und Poesie: Cohens Ästhetik im Kontext des 20. Jahrhunderts
10.15 Dr. RENATE SCHINDLER (Berlin)
Ästhetik, Ethik, Religion: Aspekte ihres Zusammenhangs im philosophischen System von Hermann Cohen und Franz Rosenzweig

11.30 Dr. GESINE PALMER (Berlin)
“It was a sight that some people remembered better even than their own sorrows.” Bild und Mitleid am Beispiel von George Eliots „Adam Bede“
– –

Nachmittag Fahrt nach Berlin:
Besuch der National-Galerie, Gemälde von Max Liebermann,
anschließend Besuch der Liebermann-Villa am Wannsee
Organisation: Dr. ANGELIKA WESENBERG, Max Liebermann-Gesellschaft
Mittwoch, 18. Juni
9.00 Dr. EZIO GAMBA (Turin)
„Du sollst dir kein Bildnis machen“. Monotheismus und Darstellung des Göttlichen in Hermann Cohens Ästhetik

10.15 Prof. Dr. IVETA LEITANE (Riga)
Humor – Cohens Antwort auf die Repräsentationskrise der Kunst?
11.30 Prof. Dr. Dr.h.c. HELMUT HOLZHEY (Zürich)
Zum Verhältnis der Ästhetik des reinen Gefühls zu Kants Begründung der Ästhetik
12.30 Mittagessen / Abreise

6.5.08

Transcendentalizm i jego recepcje

Konferencja Instytutu Filozofii Uniwersytetu Śląskiego

6 - 8 maja 2008 r. - Ustroń


Program konferencji:

Wtorek 6.05

Otwarcie konferencji: Prof. dr hab. Andrzej Kiepas

Wykład inauguracyjny: Prof. dr hab. Andrzej J. Noras - Recepcje filozofii Kanta

Środa 7.05

9:30

Sekcja I.

Prowadzenie: Prof. dr hab. Radosław Kuliniak

1. Dr hab. Piotr Łaciak - Jacques'a Derridy ujęcie transcendentalizmu

2. Dr Włodzimierz Heflik - Transcendentalna dedukcja kategorii a metoda projekcji sensu. Dwie wersje transcendentalizmu: Kant - Wittgenstein

3. Dr Aleksander Bańka - Metoda transcendentalna w ujęciu Josepha Maréchala

4. Dr Tomasz Kubalica - Krytyka teorii odbicia na gruncie filozofii szkoły badeńskiej

Sekcja II.

Prowadzenie: Prof. dr hab. Czesław Głombik

1. Prof. PhDr. Vladimír Lesko, PhD - Heidegger a Kantov transcendentalizmus

2. Dr hab. Andrzej Lorenz - Schopenhauer - kontynuator transcendentalizmu Kanta?

3. Dr Beata Trochimska-Kubacka - Krytyka kantowskiej koncepcji estetycznego uczucia w ujęciu Cohena

4. Prof. dr hab. Hubert Mikołajczyk - Transcendentalizm bliżej życia. Historyczna recepcja od Hamanna do Heideggera

5. Dr Milovan Jesic - Problem transcendentalizmu vo filzofii R. Descarta, I. Kanta a E. Husserla

6. Dr Magdalena Wołek - Kantowskie inspiracje filozofii sztuki S. I. Witkiewicza

15:30

Sekcja I.

Prowadzenie: Prof. PhDr. Vladimír Lesko, PhD

1. Prof. dr hab. L'ubomir Belás - Kantov concept filozofie dejin a transcendentalizmus

2. Dr hab. Radosław Kuliniak - Zmysły i intelekt w interpretacji wybranych neokantystów

3. Doc. Pavel Tholt - R. Descartesa a semrovane k transcendentalnemu subjektu

4. Dr Krzysztof Kilian - Transcendentalizm, sny o teoriach ostatecznych a problem przyszłości filozofii

5. Dr Elżbieta Struzik - Problem transcendencji i integracji osoby w antropologii adekwatnej K. Wojtyły

6. Dr Mariusz Wojewoda - Kantowska filozofia religii i jej współczesne recepcje

Sekcja II.

Prowadzenie: Prof. dr hab. Krzysztof Wieczorek

1. Prof. dr hab. Marek Maciejczak - Transcendentalizm a rebours w "Fenomenologii percepcji" M. Merleau-Ponty'ego

2. Dr Adam Olech - O transcendentalizmie w dyskusjach nad filozofią Kazimierza Ajdukiewicza

3. Dr Jacek Surzyn - Metafizyka jako nauka transcendentalna według Jana Dunsa Szkota

4. Dr Katarzyna Niebrój - Reflektorowa koncepcja poznania K.R. Poppera

5. Dr Eugen Andreanský - Transcendentalizmus a jeho recepcia v analytickej filozofii

6. Mgr Witold Marzęda - Analityczność sądów i definiowalność pojęć w filozofii transcendentalnej Kanta

Czwartek 8.05

9:30

Prowadzenie: Prof. dr hab. Hubert Mikołajczyk

1. Dr Dariusz Bęben - Idea filozofii jako ścisłej nauki akoncepcja fenomenologii transcendentalnej

2. Dr Marcin Furman - "Lebenswelt" jako uświadomienie empiryzmu

3. Mgr Marta Ples - Leon Brunschvicg jako neokantysta

4. Mgr Alicja Pietras - Recepcja myśli Kanta w filozofii Hartmanna i Heideggera. Problem relacji między filozofią a naukami szczegółowymi

5. Mgr Dorota Barcik - Kategoria Ogarniajacego w myśli Karla Jaspersa

Zakończenie konferencji