11.2.10

PLATON W NIEMCZECH

Alan Kim: Plato in German. Kant – Natorp – Heidegger. Academia Verlag. St. Augustin 2010.

W serii International Plato Studies ukazała się książka dotycząca recepcji filozofii Platona w Niemczech. Autor przede wszystkim koncentruje się na analizach Kanta, Natorpa oraz Heideggera. W sumie chodzi jednak o nieco szerszy obraz znaczenia myśli Platona (głównie teorii idei) w myśli post-kantowskiej – nie tylko jako przedmiot interpretacji, lecz także jako model filozofowania. Książka może stanowić ciekawe uzupełnienie pracy Karla-Heinza Lembecka z 1994 roku Plato in Marburg.

Autorem jest profesor filozofii na Colgate University (Hamilton, NY), który napisał już kilka ciekawych tekstów o Platonie i Natorpie.

10.2.10

Nicolai Hartmann International Conference

The Nicolai Hartmann Society organizes the first
NICOLAI HARTMANN INTERNATIONAL CONFERENCE
Rome, 19-21 July 2010

We welcome papers on any portion of Hartmann’s philosophy, its place in the history of philosophy, and its relevance for contemporary issues. To participate please send a two-page abstract to Roberto Poli (roberto.poli@soc.unitn.it) before the end of February 2010.

The conference’s language is English.

Program Committee: Robert Jordan; Eugene Kelly; Andreas Kinneging; Roberto Poli; Carlo Scognamiglio; Frederic Tremblay

Local Organization: Carlo Scognamiglio

Relevant dates:
Abstracts: February 28
Acceptance/rejection: April, 30
Early registration: May 31
Conference: July 19-21

A list of hotels, organized by price range, will be circulated in due time.

The first general assembly of the Nicolai Hartmann Society will be held during the conference.