26.12.11

„NOWE ONTOLOGIE” TRADYCJA POSTNEOKANTYZMU W NIEMCZECH I ROSJI

Collegium Maius UJ (sala Kazimierza Wielkiego)
Kraków, ul. Jagiellońska 15
10–11 stycznia 2012 roku
Organizator: Zakład Historii Filozofii IF UJ

Harmonogram obrad

10 stycznia 2012 roku (wtorek)

11.15–11.30 uroczyste otwarcie konferencji
11.30–13.20 obrady I sesji niemieckiej, przewodniczy: Prof. UJ dr hab. Miłowit Kuniński
11.30–12.00 Prof. dr hab. Andrzej J. Noras (UŚ): O periodyzacji filozofii uwag kilka. Neokantyzm a postneokantyzm
12.00–12.20 dr Tomasz Kubalica (UŚ): Metafizyczny neokantyzm Johannesa Volkelta wobec postneokantyzmu
12.20–12.40 dr Marcin Furman (AP, Słupsk): Filozofia Richarda Hönigswalda jako teoria ważności
12.40–13.00 Prof. UO dr hab. Iwona Alechnowicz (UO): Czy teorię przedmiotowości Richarda Hönigswalda można uznać za ontologię?
13.00–13.20 dyskusja
13.20–13.50 przerwa kawowa
13.50–15.30 obrady I sesji rosyjskiej, przewodniczy: dr hab. Michał Bohun
13.50–14.10 Prof. PAN dr hab. Sławomir Mazurek (PAN): Rosyjski renesans
religijno-filozoficzny wobec filozofii Kanta

14.10–14.30 Prof. UWr dr hab. Jan Krasicki (UWr): Mikołaj Bierdiajew a neokantyzm
14.30–14.50 Prof. dr hab. Marek Styczyński (UŁ): Ratio a Logos: jedno czy dwoje?
14.50–15.10 mgr Łukasz Leonkiewicz (UW): Rosyjska recepcja myśli M. Heideggera na przykładzie W. Bibichina
15.10–15.30 dyskusja
15.30–16.30 obiad
16.30–18.10 obrady II sesji niemieckiej, przewodniczy: dr Tomasz Kubalica
16.30–16.50 mgr Magdalena Hoły-Łuczaj (UJ): Po co Heideggerowi Kant?
16.50–17.10 dr Anna Musioł (UŚ): Interpretacja myśli Immanuela Kanta podczas II Davoser Hochschulkursen. Ernst Cassirer – Martin Heidegger
17.10–17.30 dr Alicja Pietras (AP, Słupsk): Emil Lask: między neokantyzmem a
postneokantyzmem

17.30–17.50 dr Dorota Leszczyna (UWr): Zadania filozofii postneokantowskiej w interpretacji José Ortegi y Gasseta
17.50–18.10 dyskusja

18.10–19.30 obrady III sesji niemieckiej, przewodniczy: Prof. dr hab. Andrzej J. Noras
18.10–18.30 Prof. UWr dr hab. Radosław Kuliniak (UWr): Nicolai Hartmann a Paul Natorp. Wyciąg z Zarysu metafizyki poznania
18.30–18.50 mgr Dorota Barcik (UO): Ontologiczno-epistemologiczna perspektywa filozofii Nicolaia Hartmanna i Karla Jaspersa
18.50–19.10 dr hab. Leszek Kopciuch (UMCS): Stosunek Hartmanna do Kanta w
kontekście zagadnień aksjologiczno-etycznych

19.10–19.30 dyskusja
19.30 kolacja-bankiet

11 stycznia 2012 roku (środa)

10.30–12.10 obrady II sesji rosyjskiej, przewodniczy: dr Leszek Augustyn
10.30–10.50 mgr Aleksander Temkin (UW): Zwrot transcendentalny w późnej myśli Sołowjowa
10.50–11.10 mgr Barbara Czardybon (UJ): Rosyjski wariant neokantyzmu i
postneokantyzmu

11.10–11.30 s. dr Teresa Obolevitch (UPJPII): W stronę ontologizmu. Ewolucja twórcza Siemiona Franka
11.30–11.50 dr hab. Michał Bohun (UJ): Na Sybir Kanta!
11.50–12.10 dyskusja
12.10–12.30 przerwa kawowa
12.30–13.45 obrady IV sesji niemieckiej, przewodniczy: dr Jakub Szczepański
12.30–12.50 mgr Marta Olesik (PAN): Skończoność podmiotu jako warunek
transcendentalny. Heideggera i Deleuza lektura Kanta

12.50–13.10 mgr Andrzej Serafin (UJ): Jedyna Gwiazda Zbawienia: Heidegger w Rosenzweigowskim Międzyrzeczu
13.10–13.30 mgr Katarzyna Hamela-Dudek (UŚ): Dwa filary Cassirerowskiej
koncepcji kultury

13.30–13.45 dyskusja
13.45–15.00 obrady V sesji niemieckiej, przewodniczy: dr Alicja Pietras
13.45–14.05 mgr Magdalena Derezińska-Osiecka (UJ): Jaspersa krytyka racjonalizmu – przejawy i perspektywy
14.05–14.25 dr Jakub Szczepański (UJ): Kantyzm Szkoły Jaspersa
14.25–14.45 dr Dariusz Rymar (UŚ, Cieszyn): Jakościowe wymiary sztuki w
koncepcjach: Immanuela Kanta, Martina Heideggera i Nicolai Hartmanna

14.45–15.00 dyskusja
15.00–15.40 obiad
15.40–17.20 obrady III sesji rosyjskiej, przewodniczy: s. dr Teresa Obolevitch
15.40–16.00 dr Leszek Augustyn (UJ): Wartość bytu. Ontologizm etyczny w filozofii rosyjskiej
16.00–16.20 dr Halina Rarot (UMCS): Problem ontologizmu w traktacie filozoficznym Wasilija Rozanowa O rozumieniu
16.20–16.40 mgr Marcin Ziomek (UJ): Neokantyzm Fiodora Stiepuna
16.40–17.00 wystąpienie gościa specjalnego – канд. философ. наук Наталья
Данилкина
(БФУ им. И. Канта, Калининград): «Метафизика» и «философия» в
понимании Сергея Гессена

17.00–17.20 dyskusja
17.20–17.30 zakończenie i podsumowanie konferencji

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz