13.1.10

Neo-Kantianism in Contemporary Philosophy (Studies in Continental Thought)

Okładka

Red. Rudolf A. Makkreel, Sebastian Luft


Opracowanie na temat neokantyzmu w odniesieniu do innych współczesnych kierunków filozoficznych. W 20-stym wieku wraz z pojawieniem się fenomenologii, egzystencjalizmu i szkoły frankfurckiej neokantyzm został uznany za zbyt wąski, zbyt akademicki i zbyt naukowy. Zaprezentowane w zbiorze rozprawy wprowadzają neokantyzm na nowo do dyskursu filozoficznego. Przedstawiają one neokantyzm w szerszej perspektywie i ponownie dokonują oceny jego wpływu. Praca stanowi nowe i ważne źródło wiedzy na temat historii filozofii transcendentalnej na temat myśli neokantowskiej i jej wpływu na naukę i intelektualną kulturę współczesną.


Table of Contents

Acknowledgments

Introduction / Rudolf A. Makkreel and Sebastian Luft

Part 1. Phenomenology, Hermeneutics, and Neo-Kantianism
1. Neo-Kantianism and Phenomenology: The Problem of Intuition / Helmut Holzhey
2. The Hermeneutics of Perception in Cassirer, Heidegger, and Husserl / Rudolf Bernet
3. Reconstruction and Reduction: Natorp and Husserl on Method and the Question of Subjectivity / Sebastian Luft
4. The Neo-Kantian Heritage in Gadamer / Jean Grondin

Part 2. The Nature of Transcendental Philosophy
5. Interpreting Kant Correctly: On the Kant of the Neo-Kantians / Manfred Kühn
6. The Highest Principle and the Principle of Origin in Hermann Cohen's Theoretical Philosophy / Jürgen Stolzenberg
7. Transcendental Logic and Minimal Empiricism: Lask and McDowell on the Unboundedness of the Conceptual / Steven G. Crowell

Part 3. The Neo-Kantians and the Sciences
8. Ernst Cassirer and Thomas Kuhn: The Neo-Kantian Tradition in the History and Philosophy of Science / Michael Friedman
9. To Reach for Metaphysics: mile Boutroux's Philosophy of Science / Fabien Capeillères

Part 4. History, Culture, and Value
10. Wilhelm Dilthey and the Neo-Kantians: On the Conceptual Distinctions between Geisteswissenschaften and Kulturwissenschaften / Rudolf A. Makkreel
11. The Multiplicity of Virtues and the Problem of Unity in Hermann Cohen's Ethics and Philosophy of Religion / Reiner Wiehl
12. Is Cassirer a Neo-Kantian Methodologically Speaking? / Massimo Ferrari

List of Contributors
Index


Indiana University Press

344 stron,
Indiana University Press (2009-11-01)
ISBN: 0253221447
Cena: $27.95
Cena w Amazon: $25.33

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza