11.2.10

PLATON W NIEMCZECH

Alan Kim: Plato in German. Kant – Natorp – Heidegger. Academia Verlag. St. Augustin 2010.

W serii International Plato Studies ukazała się książka dotycząca recepcji filozofii Platona w Niemczech. Autor przede wszystkim koncentruje się na analizach Kanta, Natorpa oraz Heideggera. W sumie chodzi jednak o nieco szerszy obraz znaczenia myśli Platona (głównie teorii idei) w myśli post-kantowskiej – nie tylko jako przedmiot interpretacji, lecz także jako model filozofowania. Książka może stanowić ciekawe uzupełnienie pracy Karla-Heinza Lembecka z 1994 roku Plato in Marburg.

Autorem jest profesor filozofii na Colgate University (Hamilton, NY), który napisał już kilka ciekawych tekstów o Platonie i Natorpie.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza